Tiềm năng và cơ hội phát triển du lịch nông thôn tại Lâm Đồng

Nhà treo hồng, điểm tham quan yêu thích của du khách


Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển Du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch với những mục tiêu hiện tại và định hướng tương lai.

• PHÁT TRIỂN DU LỊCH NÔNG THÔN DỰA TRÊN TRUYỀN THỐNG VÀ TIỀM NĂNG

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Động xác định, cần đẩy mạnh phát triển du lịch nông thôn dựa trên cơ sở phát huy giá trị văn hóa truyền thống, môi trường cảnh quan của khu vực nông thôn, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới bền vững.

Phát triển hệ thống điểm đến, sản phẩm du lịch nông thôn đặc trưng, hấp dẫn, chất lượng, có khả năng cạnh tranh cao của Lâm Đồng đáp ứng nhu cầu thị trường; thúc đẩy tiêu dùng các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ nông nghiệp nông thôn trong hoạt động du lịch. Các sản phẩm OCOP, các làng nghề, các hệ sinh thái đặc biệt sẽ là ưu tiên chú trọng, điểm nhấn thu hút du khách.

Mục tiêu chính tới năm 2025, Lâm Đồng sẽ phát triển, chuẩn hoá các điểm đến và sản phẩm du lịch nông thôn; phấn đấu đến năm 2025, có từ 1 - 2 điểm du lịch nông thôn được công nhận gắn với lợi thế về nông nghiệp, văn hóa, làng nghề và môi trường sinh thái; 50% cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch nông thôn được công nhận đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch; phấn đấu 100% điểm du lịch nông thôn được giới thiệu, quảng bá; 50% điểm du lịch nông thôn ứng dụng các giao dịch điện tử trong hoạt động du lịch. Phối hợp xây dựng ít nhất 1 mô hình chuỗi liên kết du lịch nông nghiệp nông thôn cấp tỉnh; xây dựng thí điểm ít nhất 5 mô hình phát triển du lịch nông thôn theo các loại hình du lịch nông thôn theo hướng du lịch xanh, có trách nhiệm và bền vững.

Nâng cao chất lượng nhân lực trong vùng nông thôn với 70% chủ cơ sở du lịch nông thôn được đào tạo, tập huấn về nghiệp vụ quản lý du lịch; 80% lao động du lịch nông thôn được bồi dưỡng, tập huấn và nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng phục vụ khách du lịch, trong đó ít nhất 50% là lao động nữ; phấn đấu mỗi điểm du lịch có ít nhất 1 nhân viên thành thạo ngoại ngữ. Xây dựng được cơ sở dữ liệu và bản đồ số các điểm du lịch nông thôn trên địa bàn tỉnh, giúp du khách tiếp cận dễ dàng hơn với các điểm đến.

• GIẢI PHÁP CĂN CƠ CHO PHÁT TRIỂN DU LỊCH NÔNG THÔN

Để phát triển du lịch trong khu vực nông thôn, việc đầu tiên là đào tạo được đội ngũ nguồn nhân lực phục vụ du lịch; đào tạo, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề cho các đơn vị quản lý, đơn vị lữ hành và các đối tượng tham gia phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng tài liệu hướng dẫn triển khai hoạt động du lịch nông nghiệp, du lịch làng nghề, du lịch cộng đồng; tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch và người dân cộng đồng bản địa nâng cao ý thức trách nhiệm, giữ gìn vệ sinh môi trường, có thái độ ứng xử văn minh du lịch.

Tham mưu góp ý, hướng dẫn triển khai Bộ tiêu chí, tiêu chuẩn về công nhận điểm du lịch nông thôn gắn với công tác quản lý nhà nước về du lịch; nghiên cứu, đề xuất cơ chế chính sách thu hút đầu tư, phát triển sản phẩm du lịch nông thôn; thu hút khách, hỗ trợ các doanh nghiệp lữ hành đưa khách về vùng nông thôn

Phối hợp xây dựng cơ chế hỗ trợ cho các mô hình du lịch nông thôn trên địa bàn tỉnh theo hướng thân thiện với môi trường, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn gắn với bảo tồn thiên nhiên, du lịch làng nghề, du lịch không phát thải. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các cơ chế, chính sách có liên quan phát triển du lịch nông thôn của tỉnh, trong đó ưu tiên hỗ trợ các dự án gắn với phát triển du lịch.

Tăng cường chia sẻ, trao đổi thông tin với các doanh nghiệp lữ hành nhằm triển khai hoạt động phát triển du lịch nông thôn đồng bộ và hiệu quả; chia sẻ, trao đổi thông tin với các tỉnh, thành phố khác, các tổ chức trong và ngoài nước nhằm tìm hiểu, trao đổi kinh nghiệm về quản lý và phát triển du lịch nông thôn đặc biệt du lịch gắn với bảo tồn thiên nhiên, du lịch có trách nhiệm.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức các sự kiện, lễ hội giới thiệu và kết nối cung - cầu du lịch nông thôn, cụ thể như: Festival Hoa Đà Lạt, Tuần lễ vàng Du lịch Lâm Đồng, các lễ hội văn hóa dân gian, lễ hội trái cây theo mùa và theo vùng, miền… Hàng năm, tiến hành bảo tồn, phục dựng và phát triển các lễ hội, làng nghề, ẩm thực, trang phục truyền thống và hoạt động nông nghiệp, các lễ hội, loại hình biểu diễn văn nghệ, thể thao; phát triển các nghệ nhân; phục dựng mô hình sản xuất các sản phẩm đặc sản, truyền thống… để phục vụ khách du lịch thông qua các trải nghiệm thực tế; bảo tồn và phát huy các không gian văn hóa, di tích văn hoá, lịch sử, cách mạng.


Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch xác định, cần huy động, lồng ghép và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển du lịch nông thôn. Lồng ghép nguồn lực thực hiện Kế hoạch này với các chương trình, đề án, dự án khác có liên quan, đặc biệt các nội dung thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022 - 2025. Tăng cường huy động các nguồn lực xã hội, nguồn tài trợ của các tổ chức, đầu tư của doanh nghiệp, các tổ chức hợp tác nông nghiệp, đóng góp của cộng đồng và các nguồn hợp pháp khác cho phát triển du lịch nông thôn. Khuyến khích, thu hút đầu tư phát triển du lịch nông thôn tại các địa bàn, môi trường khác nhau (rừng, khu bảo tồn thiên nhiên,..) theo các quy định của pháp luật nhằm tạo ra nguồn thu ổn định từ hoạt động du lịch để đầu tư trở lại cho các công tác bảo vệ tài nguyên du lịch.

 

Nguồn: https://baolamdong.vn/

https://baolamdong.vn/du-lich/202312/tiem-nang-va-co-hoi-phat-trien-du-lich-nong-thon-tai-lam-dong-175047a/

Tác giả : Diệp Quỳnh

 

Top