Phê duyệt Đề án nhập khẩu giống hoa có bản quyền

Ngày 6/7, ông Hà Ngọc Chiến - Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cho biết: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lâm Đồng đã phê duyệt Đề án “Nhập khẩu giống hoa có bản quyền phục vụ phát triển ngành sản xuất hoa giai đoạn 2021 - 2025”.Đà Lạt Hasfarm là một trong những đơn vị nhập khẩu giống hoa mới có bản quyến từ các nước


Mục tiêu của Đề án là hỗ trợ các doanh nghiệp nhập khẩu có bản quyền các giống hoa mới, có giá trị thương mại cao, thích nghi với điều kiện canh tác của tỉnh Lâm Đồng để phục vụ sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm hoa nhằm đáp ứng yêu cầu thị trường, nâng cao hiệu quả kinh tế cho người sản xuất; đồng thời, góp phần xây dựng và phát triển thương hiệu Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành.

Theo Đề án, trong giai đoạn 2021 – 2025, các doanh nghiệp tham gia Đề án sẽ nhập nội 23 họ (46 - 66 giống) từ 10 Quốc gia là Hà Lan, Mỹ, Thái Lan, Trung Quốc, Nhật Bản, Israel, Costa Rica, Guatemala, Mexico, Chi Lê, với tổng số 8.885.083 hạt, ngọn, lá, cây, củ giống hoa các loại.

Doanh nghiệp nhập khẩu triển khai các điểm khảo nghiệm VCU (Value of Cultivation and Use) đánh giá giá trị canh tác và giá trị sử dụng của giống mới và đánh giá kết quả khảo nghiệm các giống hoa nhập nội.

Trên cơ sở kết quả khảo nghiệm các giống hoa nhập nội có bản quyền, các doanh nghiệp tổ chức các hoạt động đưa giống hoa mới vào sản xuất; đồng thời, có kế hoạch chuyển giao cho nông dân sản xuất đại trà nhằm đưa sản phẩm hoa của Lâm Đồng ra thị trường xuất khẩu.

HOÀNG YÊN
Báo Lâm Đồng online
Theo link:http://baolamdong.vn/kinhte/202107/phe-duyet-de-an-nhap-khau-giong-hoa-co-ban-quyen-3065255/

Top